Universal Language of Healing Techniques / The Divine Ratifications

Deze bijzondere healingsmethode werd door Alex Bruinsma ontwikkeld door praktijkervaringen in oktober 2013 en verder doorontwikkeld in 2014 tot een volwaardig healing en energiewerk systeem. Basis in deze manier van werken is het gebruik van de universele formuleringen naar de kosmische bron toe, het begin van al wat is.
Hierdoor beheers je de essentie van energie en zijn we niet afhankelijk van de energie zoals vele andere healingsmethodes. Wij geven energie de intentie, doel en kracht en zijn onafhankelijk van welke bron dan ook en hierdoor krijgt de healing een hele andere invalshoek die je bij andere methodes niet vind.
Met deze technieken kan je bijzondere en wonderlijke healingen tot stand brengen, je overstijgt grenzen van de 3e dimensie en je kan positief handelen in diverse events in het universum. De werking is direct en krachtig. Zuiverheid en verantwoordelijkheid is een vereiste om hiermee te mogen werken, want je staat boven het gebeuren.
De healingsmethode werkt op alle niveau's en is dus niet beperkt tot onze fysieke lichaam. We healen je kosmische afkomst tot naar de toekomst toe.
Universal Language of Healing Techniques bestaat uit een reeks healingmethodes die voldoende ruimte overlaat aan de healer om zelf naar eigen inzichten te handelen of aan te passen waar nodig is. In de praktijk waar deze methode ontstond en ontwikkeld werd gebeuren bijzondere en mooie healingen, eigenlijk wonderen en dit gaf mij impulsen om dit verder te ontwikkelen. Deze methode wordt nog steeds door ontwikkeld en zal alleen maar in potentie uitgebreider worden.

Deze bijzondere healingsmethode is door mij ontwikkeld en bestaat uit diverse methodes en technieken met als doel de mede-mens er bovenop te helpen. Door middel van zuivering en healing op diverse manieren en niveau's pakken wij diverse klachten aan. Voor veel aandoeningen op allerlei gebieden werkt deze methode krachtig en liefdevol, zoniet direct. Mensen veranderen ter plekke of op afstand door de behandeling(en). Vaak is slechts één behandeling al voldoende.
In plaats van direct met energie te werken, werken wij vanuit een ander perspectief waardoor er geen grenzen zijn en kunnen wij bijzondere healingen voor elkaar krijgen. In de praktijk heeft deze methode zijn waarde al inmiddels bewezen en wordt het slechts door weinigen toegepast, ook om de zuiverheid in stand te houden. 

Alex Bruinsma is een healingmaster in diverse disciplines en methodes maar begon in 2009 met het ontwikkelen van eigen methodes en werkwijzes. Hij zag beperkingen in de huidige methodes en besefte dat er meer mogelijk moet zijn. Door nieuwe inzichten en grenzen durven te overschrijden begon hij met de Alribru-methode door zijn ervaringen in de vele huisbezoeken die hij in de periode 2009 t/m 2013 aflegde. De methode is een samenspel van energiëen en de vrijheid om zelf daarmee aan de gang te gaan. In 2013 werd hij bewuster dat hij meer mogelijkheden tot zijn beschikking had maar was hij nog zoekende naar de juiste vorm en methode. In oktober 2013 begon hij met de eerste behandeling maar het zou pas begin 2014 meer vorm krijgen. Inmiddels heeft hij steeds meer nieuwe inzichten gekregen en uitgewerkt en komt hij tot een hele andere benaderingswijze dan de meeste healingmethodes die nu toegepast worden. Om een mens grondig te healen is alleen energie geven niet altijd voldoende. Er komt meer om de hoek kijken. Niets is zo gecompliceerd als de mens als bijzonder wezen. De belangstelling en het streven ernaar om de mens in zijn volledigheid te analyseren en te ontleden is een van zijn interessegebieden om zo tot een healingsmethode te komen. Zijn spirituele belangstelling en afkomst is ook de reden dat hij dit bijzondere werk doet en mag doen. 

De Universal Language of Healing Techniques bestaan uit diverse onderdelen die allemaal bijzonder liefdevol en direct werken :

 

De Goddelijke energie van onvoorwaardelijke liefde, licht, waarheid en vergeving

De Goddelijke programmeringen

Aanpak van negatieve bacteriën, virussen en parasieten

Aanpak van infecties en ontstekingen in ons lichaam

Diverse methodes en manieren om je afweermechanisme te versterken

Diverse zuiveringsmethodes - ontgiften - neutralisaties

Updaten en resetten van diverse processen

DNA-manipulatie uit het verleden

De mens in zijn volledigheid herstellen op alle niveau's

Goddelijke DNA-healingen en de Goddelijke blauwdruk toepassen

Reverse aging

Diverse balans methodes - integratie ziel-geest-lichaam-energetisch lichaam

Trauma's en emoties

Aanpak van diverse ziektes en aandoeningen

Aanpak van herstel door diverse oorzaken - fructose, tarwe, suiker, etc.

Aanpak van cystes, abcessen en tumoren

Toepassen en verwijderen van mindsets

Exorfinen en endorfinen

Zenuwstelsel

Het Goddelijk Ik

Herstel van het verleden

Herstel van diverse lichaamsonderdelen

Heilige geometrie

De levensweg zuiveringen/healingen

Rebalance

Soul retrieval

Facetten en lichamen

Goddelijke afstemmingen op de zuivere energiebron

Christus bewustzijn en healingsenergie

Goddelijke transplantaties

Meditatie fases

Combineren van diverse methodes met elkaar

Zuiveren en herstellen van voeding en drinken

Virtuele wereld complex

Bewustwording aanpakken

Bewustzijn en onderbewustzijn healen en zuiveren

De zielsprogrammering

De Goddelijke verbindingen

Electrosmog en electromagnetisme

De Goddelijke stamvader healing

Geboortetrauma en reincarnatie healing

Goddelijke programmering met de vaccinatie-methode

Goddelijke programma's toepassen en herstellen

Negatieve programma's en programmeringen

Situaties healen en herstellen

Kosmische bindingen herstellen

Man-Vrouw healing

Zwangerschap healingen

Goddelijke programmeringen met andere healingsmethodes

Goddelijke activaties, diverse afstemmingen op zuivere healende energiëen

Transformatie healing

Autisme

Wervelkolom healing

Medicijnen neutraliseren

Bacteriële en virale programmeringen

Goddelijke spreuken

Goddelijke stempels

Sfeer aanpassen

Obsessie

Hormoonstelsels

De Universele wetten en activaties

De Universele programmeringen

Andere programmeringen

Blokkades oplossen

Programmeringen toevoegen tot onze voeding

Incident-Impact-Bestaansrecht healing

Verzuring van ons lichaam

Goddelijke transformaties - Ego transformatie - Individualiteits transformatie - Ego-obsessies transformatie

Dimensie-lichamen

Goddelijke dualisatie

Afwijzingen

5e dimensie

Goddelijke afstemmingen

Oerkrachten en driften

Neurotransmitters

Fantoom pijnen/emoties/spanningen

Sexueel vermogen healing

Energetisch / fysiek brein

Innerlijk kind transformatie

Kernovertuigingen

Goddelijke intentie en essentie

Koppelingsmethode

Pijnbestrijding

Herbeleef methode

Atlas correctie

Huis healing

Freeze & Dissolve - emotionele blokkades

Pijnappelklier activatie


Van de Universal Language of Healing Techniques zijn op dit moment 4 levels beschreven. 

Behaalde resultaten :

Herstel van zware griep gebeurt in notime, na een dag zijn de zwaarste klachten al verdwenen.

Men voelt zich in balans en ontspannender en dat is eigenlijk niet te beschrijven zoals men zich voelt.

Tumoren bij een klant verdwenen na een 2 weken dagelijkse behandelingen. Tumoren waren bij de eerste scan nauwelijks zichtbaar en bij de twee scan waren ze verdwenen.

Knie en heupklachten bij een klant worden binnen een minuut heel warm en heet net alsof er een warme kruik erop gelegd was. De warmte bleef de hele avond zitten en de dagen daarna waren de klachten verdwenen.

Ook na een enkele maanden waren de klachten niet meer teruggekomen.

Een mevrouw heeft knieklachten en kan bijna niet meer lopen of met heel veel moeite en moeilijk opstaan.Na behandeling en enkele methodes toegepast te hebben liep ze na de behandeling met veel minder moeite en kan ze veel makkelijker opstaan.

Negatieve rest-energie die normaal na een zuivering maanden pas uit ons lichaam verdwijnt wordt binnen een dag opgelost. 

Klanten ogen stukken jonger en voelen zich vitaler na behandelingen, veroudering wordt aangepakt. Men voelt zich energieker zoals men ooit was.

Ook een ouder vogeltje die behandelt is acteert alsof ie jong is en is zelfs actiever als zijn jongere soortgenoot.

Proefpersonen die diverse methodes voor mij ervaren om te testen voelen zich gewoon een heel ander mens, in positieve zin en ervaren de positieve effecten in hun leven.

Ballast uit het verleden maar ook uit vorige reincarnaties worden opgelost en hierdoor worden ongrijpbare zaken letterlijk losgelaten die normaal niet losgelaten kunnen worden.

Oud verdriet en emotionele zaken die nog ergens diep vastzitten en waar men niet bewust van is, wordt naar boven gehaald en opgelost.

Zuiveringen en healingen vinden vrijwel direct plaats en enkele minuten veranderen mensen van depressief/negatief naar vrolijk en ontspannen. Er gaat direct een last van hun af, op alle niveau's omdat wij dit op alle niveau's laten gebeuren, zelfs op het onderbewustzijn. 

Activaties voelen bijzonder zuiver en krachtig aan. Dit omdat je direct wordt geactiveerd vanuit de bron i.p.v. door een master. Dus healingsenergie geven op de zuiverste manier wat mogelijk is.

De effecten van levenservaringen op ons lichaam worden met de Incident-Impact-Bestaansrecht healing direct verholpen. Het is verbijsterend hoeveel levenservaringen op diverse manieren nog een blijvende invloed uit blijven oefenen op ons lichaam, geest en gezondheid zonder dat we daar bewust van zijn. Na de healing vindt er direct verlichting plaats en men voelt zich meteen lichter. Het effect is blijvend en als er enkele al zijn verwijderd dan pas beseft men hoeveel ballast we elke keer met ons meedragen.

Voor een volledig en uitvoerige aanpak laat ik klanten nu een lijst met hun levenservaringen opstellen waarbij emotionele indrukken, angsten, verdriet, teleurstellingen, trauma's en overige zaken worden benoemd. Aan de hand daarvan wordt een complete definitie opgesteld en volgt de behandeling. Na één behandeling is alle emotionele ballast getransformeerd en voelt men dat een enorme last verdwenen is. Er is blijschap, een glimlach, verlichting, ruimte om te ademen, lichamelijke klachten verdwenen, positiviteit, etc. 

Een pijnlijke zweepslag die plotseling optrad tijdens het lopen werd tijdens het activeren van een nieuwe healingmethode vrijwel meteen van de pijn verlost. Rustig lopen was mogelijk hoewel licht stijfjes was de klacht aan het eind van de dag vrijwel verdwenen.

Een klant met atrose had een dag na de nieuwste methode geen pijnen meer aan knieeen en heup. Ook behandeling van artritus van zuster handen verminderen de pijnen.